Bokning för motion
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Smedsta Gymnastikförening
Fotboll
Historik

Föreningens bildande

1931 bildades Smedsta Gymnastikförening av åtta damer, boende i och runt omkring byn Smedsta. Eftersom det redan fanns en Gnesta GF i samhället föreföll det vara naturligt att uppkalla föreningen efter byn och skolan. Detta förklarar vårt nuvarande namn Smedsta GF. Det namnet behöll föreningen även när man flyttade verksamheten till Gnesta.

Föreningens första ordförande blev Jenny Andersson som höll i klubban till sin bortgång nyårsdagen 1958.

 

Milstolpar

1935 tog förening sitt första Truppmärke. Oftast slutade kvinnorna med gymnastiken när de hade gift sig, men nya ungdomar tillkom och föreningen växte.

1938 startade en manlig gymnastikgrupp.

1942 flyttade den kvinnliga gruppen sin verksamhet till gymnastiksalen i Gnesta skola. Äntligen slapp man alla ommöbleringar i Smedstas skolsal där skolbänkarna skulle ut och plintar och bommar in.

1950 startade Smedsta husmodersgymnastik, något som blev alltmer populärt.

1966 Den manliga gymnastikgruppen hade upphört sedan några år tillbaka, men 1966 lyckades föreningen få igång en ny. Samma år startades även en pensionärsgrupp vars ledare var Mary Andersson.

1967 komponerades och införskaffades ett föreningsemblem.

1971 var det inflyttningsdags i sim- och sporthallen. Medlemsantalet ökade betydligt när föreningen fick bättre lokaler. Sedan dess har många uppvisningar hållits i sporthallen.

1982 startade Smedsta GF sina första vattengymnastikgrupper. Vi erbjuder även sedan flertalet år tillbaka vattenaerobic (träning på djupt vatten med redskap).

2004 skapade Smedsta GF sin egen hemsida ¨gnestagympa.se¨.

 

Jubileum

1991 firade Smedsta GF sitt 60-års jubileum i ishallen med en stor uppvisning.

Föreningens 70-års jubileum (2001) firades även det med en stor uppvisning i ishallen och hade ”melodifestivalen” som genomgående tema. Våren 2006 firade vi föreningens 75-års jubileum i ishallen och temat denna gång var ”glitter och glamour”.

80 årsjubileumet hade cirkustema och firades i Ishallen i maj 2011. Firandet följdes upp i oktober av en öppethus/medlemsdag i Frejahallen för barn och vuxna där vår verksamhet visades och fick provas på.

Föreningens 90 års jubileum ägde rum 2021, men på grund av rådande pandemi och de restriktioner som gällde valde vi att vare sig genomföra uppvisningar eller annat firande.

 

Styrelsen

Föreningens nuvarande ordförande är Katarina Sterner Jansson. Föreningens styrelse arbetar sedan flertalet år tillbaka i arbetsgrupper för att genomföra förberedande arbete inriktat på olika områden (verksamhet, ekonomi, PR, data/kansli) inför de ordinarie styrelsemötena. Detta är ett arbetssätt som fallit väl ut och som effektiviserat styrelsearbetet betydligt. I kassörsuppdraget ingår sedvanlig hantering av intäkter, kostnader, rapportering och rent bokföringsarbete. Det finns även ett nära samarbete med våra revisorer vilket gör att våra medlemmar kan känna sig mycket bekväma.

 

Verksamheten

Föreningen hade under verksamhetsåret 2020/21 547 aktiva medlemmar fördelade på 27 olika grupper under ledning av 38 stycken ledare. Utbudet av grupper har varierat under åren men Smedsta GF försöker tillgodose de flestas önskemål angående gymnastik och rörelse. I nuläget har föreningen knattegymnastik för de allra minsta samt ett flertal barn/ungdomsgrupper, och vi erbjuder ett varierat utbud på motionssidan av rörelse (motion, mera "dansanta" pass och styrka) samt vattengymnastik.

 

Utbudet begränsas till viss del då vi är beroende av ledare som är villiga att ställa upp med sin tid och sitt engagemang, samt av tillgången till lokaler. I dagsläget bedrivs verksamhet i Freja sim- och sporthall, Welandersborgsskolan, Dansutskolan och Dansutskolans spegelsal (Björkbacken).

Förutom ordinarie verksamhet under höst- och vårtermin bjuder vi även in till sommargympa samt julgympa. Föreningen har ett antal "prova-på" veckor under terminen, som gäller vuxenverksamheten.  

Vi försöker efter bästa förmåga följa paragraf 1 i de ursprungliga stadgarna. ”Smedsta GF, bildad den 26 maj 1931, har till ändamål att med det Lingska systemet såsom grund söka uppehålla och utveckla hos medlemmarna kraft och spänstighet samt verka för ett gott och sant kamratskap.”

 
Sponsorer