Våra pass

Ungdom

 

Knattegymnastik (2-3 år):

Tillsammans med en vuxen upptäcker barnen gymnastikens värld. Genom lek och banor prövar och övar vi på de grovmotoriska grundformerna. Dessa är:

 • Åla
 • Krypa
 • Springa
 • Hoppa
 • Landa
 • Balansera
 • Rulla
 • Stödja
 • Klättra
 • Hänga
 • Kasta
 • Fånga
 • Rotera

Under aktiviteten får barnen erfara att vara i en grupp tillsammans med andra barn. De upptäcker hur vi kan öva och leka tillsammans, både med någon vuxen och tillsammans med andra barn. Barnen upptäcker hur de använder sin kropp för att exempelvis ta sig igenom en enklare bana.

4-5 år:

Under läsåret får barnen pröva och öva på samtliga grovmotoriska grundformer. Dessa är:

 • Åla
 • Krypa
 • Springa
 • Hoppa
 • Landa
 • Balansera
 • Rulla
 • Stödja
 • Klättra
 • Hänga
 • Kasta
 • Fånga
 • Rotera

Med fokus på rörelseglädje övar och prövar vi främst genom lek. Vi övar också genom olika stationer och banor där ledarna stöttar och vägleder barnen i deras rörelser. För att öva på det sociala samspelet och skapa en trygghet i gruppen genomförs enklare samarbetsövningar.

6-7 år:

Under läsåret får barnen öva vidare på samtliga grovmotoriska grundformer. Vi övar både på rörelserna var för sig och sammansatta. De grovmotoriska grundformerna är:

 • Åla
 • Krypa
 • Springa
 • Hoppa
 • Landa
 • Balansera
 • Rulla
 • Stödja
 • Klättra
 • Hänga
 • Kasta
 • Fånga
 • Rotera

Med fortsatt fokus på rörelseglädje övar och prövar vi främst genom lek, stationer och banor, där ledarna stöttar och vägleder barnen i deras rörelser. Vi övar på sammansatta rörelser och utmanar barnen att testa olika svårighetsgrader. Vi introducerar och övar på att utnyttja redskap som satsbräda, ringar, räck, blint, och bom. För att öva på det sociala samspelet och skapa en trygghet i gruppen genomförs enklare samarbetsövningar.

Redskap Grund:

Från och med höstterminen det året barnen fyller 8 år erbjuder vi ren redskapsgymnastik. I denna grupp övar barnen vidare på samtliga grovmotoriska grundformer, genom olika kombinationer. Rörelser sätts samman och ledarna vägleder barnen i dess tekniska utförande. Olika redskap som exempelvis trampett, ringar, bom, räck, plint och matta utnyttjas under samtliga tillfällen.

Redskap:

I denna grupp ökar svårighetsgraden för redskapsgymnastik, vilket kräver förkunskaper som skapas i ”Redskap Grund”. Barnen övar vidare på samtliga grovmotoriska grundformer, genom mer komplicerade kombinationer. Rörelser sätts samman och ledarna vägleder barnen i dess tekniska utförande. Olika redskap som exempelvis trampett, ringar, bom, räck, plint och matta utnyttjas vid olika tillfällen.

Barnen erbjuds nu att ta ett större ansvar för sin träning genom att exempelvis leda uppvärmningar. Vi pratar om hur man tränar på ett säkert sätt och undviker skador. I takt med att rörelsekombinationerna kompliceras, genom bland annat rotationer, pratar vi om hur man utmanar sina rädslor och vågar mer.

Parkour:

Aktiviteten erbjuds från och med höstterminen då barnen fyller 7 år. Parkour handlar om att ta sig från punkt A till punkt B på ett säkert, snabbt och smidigt sätt. På vägen tar sig barnen över, under och igenom olika hinder. I takt med att terminen går ökar svårighetsgraderna på hindren. Barnen övar ständigt på att utnyttja sina grovmotoriska färdigheter på ett effektivt sätt. Ledarna stöttar barnen i parkourens grundidé; att barnet själv är i fokus och att man arbetar med sin egen kropp som enda hjälpmedel.

Dans 6-10 år:

Syftet med aktiviteten är att skapa rörelseglädje. Barnen övar på enklare grunder för dansteknik, hitta rytm och kroppskontroll. Aktiviteten startar alltid med uppvärmning där barnen följer en enkel koreografi till musik, därefter övar vi på lite svårare koreografi. Barnen får även erfara grunderna i traditionell jazz och balettrörelser. Vi avslutar alltid med stretch.

Ledarna arbetar också aktivt för att skapa en trygghet och en gemenskap i gruppen.

Dans 10 år & uppåt:

Barnen övar på grunderna för dansteknik, rytmer och att följa takten i musik. Vi prövar på olika dansstilar och övar på utgångspositioner som används i många utav dessa. Barnen följer en koreografi med sammansatta rörelser.

Ledarna arbetar också aktivt för att skapa en trygghet och en gemenskap i gruppen. Genom övningar med kroppen skapas en ökad kroppsuppfattning och en positiv känsla till kroppen. Enkla rörelser och mer komplicerade rörelser blandas för att skapa en balans mellan utmaning och trygghet.

 

Vuxna Motion

VATTENGYMPA OCH VATTENGYMPA FÖR SENIORER

Denna träningsform passar de flesta. Den är dessutom utmärkt för den som har problem med leder och knän. Vattnets egenskaper innebär dels ett mjukt motstånd men också en avlastning. Passet ger både kondition, styrka och rörlighet.

VATTENAEROBIC

Passet hålls på djupt vatten. Flytbälten, handskar, hantlar, flytdynor, frisbees samt ”tuber” används. Dessa redskap ger ett stort motstånd i vattnet och fungerar också som balanshjälp. Fokusering på kondition och styrka. Passar alla åldrar och är en bra komplementträning till andra idrotter.

MOTION MEDEL

Motionsgympapass på medelnivå.

Passet inleds med en uppvärmning som förbereder kroppen för kommande övningar. Sedan arbetar vi med styrka och kondition i olika block.

Varierad, effektiv och skonsam träning som bygger upp styrka, kondition, koordination, balans och rörlighet.

ZUMBA

Välkommen att upptäcka glädjen och energin i Zumba! Zumba utförs till latin-inspirerad musik, och dansstilar såsom Merengue, Salsa, Reggeaton och Cumbia ingår i passet. Passar alla som älskar att röra sig till medryckande musik på ett kravlöst sätt. Här finns inga rätt och fel – din egen stil och rörelseglädje är det som räknas!

SHAKE IT UP/STYRKA

Dansant och fartfyllt pass där du svänger loss på stepbräda. Passet innehåller en uppvärmning med eller utan låda. I konditionsdelen utförs olika stegkombinationer på steplådan, passet innehåller också en hel del styrkeövningar. Bra träning för ben-och sätesmuskler.

 MOTION BAS

Motionsgympapass på grundnivå. Varierad, effektiv och skonsam träning till inspirerande musik. Övningarna bygger upp styrka, kondition, koordination, balans och rörlighet.

Ett rejält pass med lätta övningar, stabilt utgångsläge, och utan belastande hopp. Ett bra sätt att få kläm på rörelser som ingår i andra gympapass. I detta pass bestämmer du själv om du vill hålla dig till de enkla övningar som visas, eller om du vill ta ut svängarna. 

STYRKA – EFIT/HIIT

Passet varierar i innehåll över terminen, men kännetecknas av att vara en träning för dig som gillar tuff och allsidig träning som inte kräver så mycket koordination. Syftet är att utmana kroppen och utföra varierade rörelser som är naturliga för människokroppen för att du därigenom förbereder dig för vardagens utmaningar.

EFIT betyder Effektiv Funktionell Intensiv Träning, och gör dig allroundtränad och gör att du kan använda din energi på ett mer effektivt sätt. HIIT betyder Högintensiv Intervall träning och vi blandar pass som inriktar sig på styrka, spänst, core och puls.

Passet som är 45 minuter startas upp med en uppvärmning och avslutas med en kortare avrundning. Stretch sker på egen hand efter passet, alternativt fortsätter du att gå på nästa 45 minuters pass Motion-Box.

MOTION BOX

Passet varierar i innehåll över terminen, men grundtanken i box är att övningarna utövas parvis, där den ena parten har säckhandskar och den andra håller i mitsar. Olika kombinationer av sparkar och slag utförs mot mitsarna, och rollerna byts därefter.

Vi arbetar med slagkombinationer blandat med konditionskrävande mellanövningar, alt mer styrkerelaterade mellanövningar.

Passet som är 45 minuter startas upp med en kortare uppvärmning och avslutas med stretch.

SHAKE IT UP

Dansant och fartfyllt pass där du svänger loss på stepbräda till heta rytmer. Effektiv träning där styrka och stretch ingår.

STYRKA

Styrke/Power pass vilket innebär uppvärmning med kondition och koordination som sedan går över till att gå igenom alla kroppens muskelgrupper med hjälp av hantlar eller din egen vikt.

Det blir ju självklart så tungt och jobbigt som Du själv vill, Du tränar bara ”mot Dig själv”!

AEROBIC

Här rör vi på oss i olika stegkombinationer till inspirerad musik. Vi arbetar igenom hela kroppen och avslutar passet med lite styrketräning och stretch.

Det viktigaste är att göra det man kan utifrån sin förmåga. Vi ska må bra, ha roligt tillsammans och känna oss nöjda när vi går hem.

MOTION STYRKA

Motionspass med inriktning på styrka med fokus på att använda din egen kroppsvikt. Det här passet är till för dig som vill få starkare muskler och tycker det är roligt att styrketräna i grupp. Passet innehåller enkla och varierade övningar som stärker hela kroppen. Vi använder oss av kroppstyngd, ibland av hantlar, stepbräda och gummiband. Det går att anpassa övningarna efter egen förmåga.

RUFFIE

Ruffie kombinerar kärleksfull brottning med kampsportsinfluenser och roliga fysövningar . Genom kamp-, par- och individuella övningar tränar vi vår kondition, koordination och styrka.

Hjärta och kämparglöd är allt som behövs

STYRKA STATIONSTRÄNING

Styrkepass upplagt som cirkelträning. Flera stationer byggs upp och syftar till att träna olika delar av kroppen. Vid passets slut ska hela kroppen fått sig en genomkörare. Redskap av olika typ kan användas, t ex hantlar, kettlebells, viktplattor, plintar, rep, bommar. Ett pass som kräver lite koordination och passar de flesta då alla kan arbeta på sin egen nivå.

YOGA

Nybörjare nivå men passar även van utövare.

Enkla rörelser med en blandning av balans och att stretcha/stärka kroppen.

Har du egen matta ta gärna med, det finns att låna för den som inte har. En filt kan vara skönt att ta med till avslappningen.

Ett pass som kräver lite koordination och passar de flesta då alla kan arbeta på sin egen nivå.