Svea Anderssons minnesfond 2019

Denna stipendiefond grundlade den 10 maj 1985 till minne av Svea Andersson en av Smedsta Gymnastikförenings trogna medlem. Under 30 år deltog hon aktivt i föreningens verksamhet för motion och den goda kamratskapets skull.

Fonden har till ändamål att dela ut Stipendium till personer som visat varmt intresse för Smedsta GF som på ett eller annat sätt gagnar Barn- och Ungdomsverksamheten.

Ansökan om Stipendium skall vara fondstyrelsen tillhanda senast den 14 april 2019 och sändas via e-post till: info@gnestagympa.se.

Utdelning av stipendium sker i samband med föreningens Våruppvisningen. Stipendiet delas ut till en eller flera sökande allt efter fondstyrelsens beslut och som ej kan överklagas.

Gnesta

Smedsta GF/Fondstyrelsen