Riktlinjer gällande vuxenverksamhet i Smedsta GF

Smedsta GF:s styrelse har efter ett extrainsatt styrelsemöte den 5/11, beslutat hur föreningen bäst anpassar verksamheten utifrån de nya lokala allmänna råd som gäller för region Sörmland beträffande Covid-19. Utifrån de lokala allmänna råden samt råd från Gymnastikförbundet Mellansvenska vidtas följande åtgärder:
All vuxenverksamhet ställs in till och med 26/11 (land & vatten). Grupper där barn och vårdnadshavare deltar tillsammans (Knattegymnastik) ställs in till och med 26/11.
Övrig barn- och ungdomsverksamhet fortsätter att bedrivas med nedanstående åtgärder:
Endast aktiva barn och ledare får vistas i idrottshall och omklädningsrum. Lämning och hämtning av barn sker utomhus. Vårdnadshavare ansvarar här för att hålla avstånd till varandra.
Vi ser till att barnen tvättar händerna eller använder handsprit innan passen. Vi minimerar övningar där passning från ledaren krävs. Barn med symptom (även milda symtom) som snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, illamående eller liknande tillåts inte delta i verksamheten. Barn ska vara symptomfria minst 48 timmar innan deltagande. Barn i familjer med konstaterad Covid-19 tillåts inte delta i verksamheten.
Vi vill i största möjliga mån låta våra barn- och ungdomar fortsätta träna och förutsätter därmed att vårdnadshavare följer ovanstående åtgärder.
Vi hoppas självfallet kunna starta upp Knattegymnastiken och vuxenverksamheten inom kort men inväntar ändringar i de lokala allmänna råden innan detta är möjligt.
Med varma hälsningar,
Styrelsen Smedsta GF