Försäkring Skadeanmälan

Smedsta GF har sina ledare, förtroendevalda och aktiva medlemmar försäkrade i försäkringsbolaget Pensum genom Riksidrottsförbundets grundförsäkring.

I försäkringen ingår en olycksfallsförsäkring. (Olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom olycksfall).

Med olycksfallsskada avses inte:

  • Skada som uppkommit genom smitta av bakterier eller virus.
  • Skada som uppkommit genom användning av läkemedel, ingrepp, behandling eller undersökning.

Om det händer…
En olycksfallsskada ska anmälas på blanketten ¨Anmälan om IDROTTSSKADA¨ som din ledare kan hjälpa dig ta fram eller som du själv kan ladda ner genom att klicka här (pdf-fil).

Prata med din ledare så hjälper hon/han dig till rätta.