Antidrogarbete

Redogörelse för Smedsta Gymnastikförenings arbete mot droger, våld, rasism samt odemokratiska attityder

Föreningen har som grund Svenska Idrottsförbundets stadgar.

Enligt dessa och de egna föreningsstadgarna finns ingen plats för droger eller våld och vi arbetar naturligtvis för att hålla verksamheten öppen för alla oavsett ursprung eller hudfärg.

Den demokratiska andan har naturligtvis stor plats i vår förening, där vi trivs tillsammans.

För att informationen om att problem kan uppstå, alltid ska vara aktuell och för att bered-   skapen skall fungera, kan ämnet behandlas bl.a på återkommande Ledarträffar, där även litteratur och senaste artiklar i diverse tidskrifter finns tillgängliga.

Inbjudan till Kurser och föreläsningar , som rör ovanstående, vidarebefordras kontinuerligt till ledare och övriga föreningsfunktionärer.

Kunskap, inblick, respekt, livserfarenhet väger ganska tungt och är bra motvikter på alla problemvågar… inte minst på denna.

Samhället har förändrats och även om vår förening varit förskonad, måste vi hela tiden vara på vår vakt och beredda på att ovälkomna situationer kan uppstå.

Vi anser att vi, tack vare våra ledare och medlemmar får god hjälp och information om något inte skulle stå rätt till.

Smedsta GF kan omöjligt genomföra direkt utbildning av föreningens alla  medlemmar och har i stället valt att informera  om avståndstagandet via våra gruppledare o genom anslag i samtliga lokaler där vi bedriver verksamhet.

Förhoppningsvis är Smedsta GF en av de föreningar som tillhör den grupp som även i fortsättningen inte kommer att stöta på alltför stora ”överraskningar” i form av problem rörande det som vi nu lämnat en redogörelse för.

Vi tänker positivt!
Gnesta 2002-02-05
Smedsta Gymnastikförenings Styrelse