Om oss

Smedsta gymnastikförening är en anrik förening, läs mer om vår verksamhet i länkarna i menyn.

Verksamhetsidé:
Vi ska erbjuda bygdens (samhället / kommunen /närområdets) invånare friskvård och motionsaktiviteter för att på så sätt främja gemenskapen och öka det personliga välbefinnandet.

Värdegrund:

  • Vi ska erbjuda aktiviteter så att alla oavsett kön, ålder eller ambitionsnivå kan hitta en attraktiv aktivitet
  • Vi ser det som självklart att ledare/instruktörer erbjuds en basutbildning och fortbildning, samt får ekonomisk ersättning för sina uppdrag
  • Glädje och respekt för individen är våra ledord
  • Låt oss göra ett avtryck i ditt liv – välkommen att prova   vår verksamhet och upptäck glädjen och styrkan hos oss!

Hur vi föreningen arbetar med barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. www.rf.se/barnkonventionen

Vi i Smedsta gymnastikförening vill säkerställa vår barnverksamhet genom aktivt arbetar efter…

alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

alla barn ska skyddas mot diskriminering, övergrepp och trakasserier.

alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.