OBS INSTÄLLDA GRUPPER I DANSUT OCH BJÖRKBACKEN Onsdag o Torsdag v 37

Tyvärr måste vi p.g.a skolteater och skolfoto ställa in Carinas motionsgrupp och Idas Styrka = Onsdag o Torsdag v 37 + barngrupperna dessa dagar

Vänligen Smedstaledarna