Ingen mer vuxen verksamhet HT2020

Med anledning av detta från Folkhälsomyndigheten har Styrelsen för Smedsta GF beslutat att verksamheten för vuxna inte kommer att kunna återupptas denna termin, detta gäller både motionpassen och vattengympa.
 
Mer information finns på hemsidan …
 
Med anledning av den höga smittspridningen av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat att alla de allmänna råd som nu finns i hela Sverige förlängs till den 13 december