Glädjande nyheter för Barn- & Ungdomsverksamheten

Idag kom Gnesta kommun med den glädjande nyheten att idrottshallar öppnar upp för barnverksamhet igen. Detta gäller från och med måndag 25/1.

Smedsta GF:s styrelse har idag, 21/1, haft ett digitalt möte för att besluta hur föreningen nu bäst startar upp verksamheten efter rådande restriktioner.

Vi har tagit följande beslut:

  • All vuxenverksamhet är fortsatt inställd tillsvidare.
  • Grupper där barn och vårdnadshavare deltar tillsammans (Knattegymnastik) är fortsatt inställda tillsvidare.

Övrig barn- och ungdomsverksamheten startar upp vecka 5 igen, med nedanstående åtgärder:

  • Endast aktiva barn och ledare får vistas i idrottshall och omklädningsrum.
  • Lämning och hämtning av barn sker utomhus. Vårdnadshavare ansvarar här för att hålla avstånd till varandra.
  • Vi ser till att barnen tvättar händerna eller använder handsprit innan passen.
  • Vi minimerar övningar där passning från ledaren krävs.
  • Barn med symptom (även milda symtom) som snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, illamående eller liknande tillåts inte delta i verksamheten.
  • Barn ska vara symptomfria minst 48 timmar innan deltagande.
  • Barn i familjer med konstaterad Covid-19 tillåts inte delta i verksamheten.
  • Terminsavgiften sänks till 400 kronor per barn. Avgiften betalas via swish inom tre aktivitetstillfällen. Viktigt att ledaren ser att ni betalar!

 

Under vecka 4 behöver vi se till att grupper är intakta, att ledare hinner planera, att nycklar fungerar och att skyddsmaterial finns till hands. Därav väljer vi att starta under vecka 5.

Vi vill i största möjliga mån låta våra barn- och ungdomar fortsätta träna och förutsätter därmed att vårdnadshavare följer ovanstående åtgärder.

Vi hoppas självfallet kunna starta upp Knattegymnastiken och vuxenverksamheten under terminen men inväntar ändringar kring restriktionerna innan detta är möjligt.

Med varma hälsningar,

Styrelsen Smedsta GF