Svea Anderssons minnesfond 2019

Denna stipendiefond grundlade den 10 maj 1985 till minne av Svea Andersson en av Smedsta Gymnastikförenings trogna medlem. Under 30 år deltog hon aktivt i föreningens verksamhet för motion och den goda kamratskapets skull.

Fonden har till ändamål att dela ut Stipendium till personer som visat varmt intresse för Smedsta GF som på ett eller annat sätt gagnar Barn- och Ungdomsverksamheten.

Ansökan om Stipendium skall vara fondstyrelsen tillhanda senast den 14 april 2019 och sändas via e-post till: info@gnestagympa.se.

Utdelning av stipendium sker i samband med föreningens Våruppvisningen. Stipendiet delas ut till en eller flera sökande allt efter fondstyrelsens beslut och som ej kan överklagas.

Gnesta

Smedsta GF/Fondstyrelsen

Shake it up för ungdomar

Från och med vecka 10 2019 kommer ett Shake it up-pass för ungdomar som är födda 2008 fram t.o.m det år man fyller 19 år att hållas på måndagar kl:19-20 i Frejahallen, detta för att redskapsgruppen utgår tyvärr. Passet kommer att kosta 500 kr/termin eller 50 kr/gång. Ingen föranmälan krävs och passet kommer att ledas av Jannike Gustafsson.

Anmälningsmejl stänger 1/10

F.r.o.m måndag den 1 oktober 2018 kommer vi att stänga mejladressen (anmalan@gnestagympa.se) till föranmälan för barn-, ungdoms och vattengympa grupperna

Vi använder oss nu utav dokumentet för intresseanmälan som finns på sidan för barn-, ungdoms- och vattengympa grupperna.

Barn- och ungdomsansvarig Smedsta GF

GDPR – information gällande från 25 maj

Hej.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera uppvisningar/utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här: Integritetspolicy SGF