Bli medlem

Termins/Medlemskort betalas direkt till din ledare eller värdar på respektive träningspass.

Kortet skall sedan medtagas till träningspasset och kunna uppvisas vid begäran.


Barn och Ungdom

Termins/Medlemskort:
Barn: 500:-/termin/grupp

Avgiften gäller enbart per grupp, så vill man ha sitt barn i fler grupper så betalar man barnets avgift för varje grupp.

Trampettlicens tillkommer i redskapsgrupperna och Parkourgrupperna,


Vuxna Motion

Termins/Medlemskort:

Ungdom deltagande i motionsgrupp 12-18 år 600:-/termin eller 50:-/gång
Vuxna 18-64 år 900:-/termin eller 100:-/gång.
Senior (från 65 år samt förtidspensionär) 600:-/termin eller 50:-/gång
Studerande mot uppvisande av giltig studielegitimation 600:-/termin eller 50:-/gång

Kortet gäller för deltagande i fler grupper, men ej i vattengymnastikgrupp.

Deltagande som ungdom gäller från det år du fyller 12 år.


Vattengymnastik

Termins/Medlemskort
Ungdom t.o.m. 17 år 600:-/termin och grupp
Vuxna 18-64 år 900:-/termin och grupp
Seniorer 65 år- 700:-/ termin och grupp

OBS! Detta kort gäller enbart för vattengymnastik.


Kombikort Vattengymnastik och Vuxen Motion

Termins/Medlemskort
Endast vuxna 18-64 år 1 500:-/termin och grupp.

Obs! Gäller endast för en vattengymnastikgrupp / vecka, men så mycket motion som du orkar.


Hur fördelas våra intäkter?

Smedsta GF har som ideell förening medlemsavgifterna som sin största intäktskälla. Dessa omfattar totalt 88% av totala intäkter. Övriga 12% erhålls från statliga och kommunala bidrag.

Föreningens intäkter ska räcka till de fasta kostnader som föreningen har, samt gå tillbaka till medlemmarna genom att vi kan erbjuda ett varierat utbud (hålla ledarstab), välutbildade ledare samt inköp av material till verksamheten.