Svea Anderssons minnesfond 2019

Denna stipendiefond grundlade den 10 maj 1985 till minne av Svea Andersson en av Smedsta Gymnastikförenings trogna medlem. Under 30 år deltog hon aktivt i föreningens verksamhet för motion och den goda kamratskapets skull.

Fonden har till ändamål att dela ut Stipendium till personer som visat varmt intresse för Smedsta GF som på ett eller annat sätt gagnar Barn- och Ungdomsverksamheten.

Ansökan om Stipendium skall vara fondstyrelsen tillhanda senast den 14 april 2019 och sändas via e-post till: info@gnestagympa.se.

Utdelning av stipendium sker i samband med föreningens Våruppvisningen. Stipendiet delas ut till en eller flera sökande allt efter fondstyrelsens beslut och som ej kan överklagas.

Gnesta

Smedsta GF/Fondstyrelsen

GDPR – information gällande från 25 maj

Hej.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera uppvisningar/utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här: Integritetspolicy SGF

 

 

Föreningen har bytt bank och inbetalning med Swish uppmuntras!

Föreningen har bytt bank och har inte längre kvar sitt plusgirokonto. Vid eventuell önskan om att sätta in pengar direkt på konto, eller få en faktura – kontakta värdarna eller styrelsen så hjälper vi till.

Swishnummer finns till olika grupper, och vi uppskattar om vi kan minska vår kontanthantering och ni när ni betalar medlemsavgiften kan swisha pengarna istället. Värdar och ledare hjälper till!